Tytuł projektu:
FinAi - paneuropejska platforma kredytów konsumenckich.

 

Cel projektu:
Celem projektu jest określenie technicznej wykonalności i ekonomicznej opłacalności opracowania i wdrożenia platformy FinAi na rynek UE, jak również opracowanie skutecznej strategii wdrożenia.

 

Planowane efekty:
Powstanie Studium Wykonalności stwierdzającego możliwość i opłacalność realizacji projektu paneuropejskiej platformy kredytów konsumenckich.

 

Wartość projektu:
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 300 000,00 zł
(słownie: trzysta tysięcy złotych).

 

Wkład Funduszy Europejskich:
Wartość dofinansowania wynosi 210 000,00 zł
(słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych).

Unia Europejska
Location icon Facebook icon Twitter icon Google+ icon LinkedIn icon Technology icon Business icon Marketing icon Phone icon Mail icon User icon Tag icon Bubble icon Arrow right icon Arrow left icon Calendar PR Contact