Dlaczego warto pracować w FinAi?

Jesteśmy bardzo mili
Dużo się śmiejemy
Tworzymy nowe rzeczy i jara nas to.
Mamy ładne biuro w centum Warszawy. A w okolicy mnóstwo miejsc z pysznym jedzeniem.


Szukamy osób najlepszych w swojej dziedzinie. I miłych zarazem.

Nasze oczekiwania:

 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w firmie z branży finansowej, telekomunikacyjnej lub doradczej;
 • Doświadczenie w realizacji projektów technologicznych i analitycznych, w zakresie innowacji współfinansowanych z Unii Europejskiej będzie dodatkowym atutem;
 • Bardzo dobra znajomość i umiejętność zastosowania w praktyce metod zarządzania projektami (w tym PRINCE2, SCRUM);
 • Samodzielność w działaniu i umiejętność zdobywania informacji niezbędnych do poprawnej realizacji zadań;
 • Umiejętność zarządzania ludźmi, komunikatywność, nastawienie na pracę zespołową, otwartość na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem ze współpracownikami;
 • Umiejętność dostrzegania problemów, przeprowadzania analizy, generowania adekwatnych rozwiązań;
 • Umiejętność samodzielnego przygotowywania dokumentacji projektowej finansowej projektu;
 • Znajomość specyfiki realizacji projektów współfinansowanych z UE, w tym znajomość bieżących przepisów i wytycznych w zakresie realizacji projektów unijnych i kwalifikowalności wydatków będzie dodatkowym atutem.

Będziesz odpowiadał za:

 • Przygotowanie, organizacja i nadzór nad prawidłową realizacją projektu na wszystkich jego etapach, w tym zapewnienie zgodności prowadzonych działań projektowych z postanowieniami zawartymi w umowie o dofinansowanie, w zakresie kamieni milowych, harmonogramu i budżetu;
 • Bieżąca merytoryczna współpraca z członkami zespołu projektowego, podwykonawcami oraz kierownictwem firmy w zakresie realizacji projektu;
 • Przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektu – w zakresie merytorycznym i finansowym, a także innych niezbędnych raportów;
 • Kompletowanie potrzebnej dokumentacji na potrzeby projektu, weryfikacja poprawności zgromadzonych dokumentów;
 • Kontrola nad wydatkowaniem środków w projekcie oraz nadzór nad prawidłowym rozliczaniem projektu, w tym nad sporządzanymi wnioskami o płatność (we współpracy z Działem Finansowym);
 • Wykonywanie szacowania rynku i/lub przeprowadzanie przetargów na zakup usług, zgodnie z zasadami konkurencyjności;
 • Współpraca z wykonawcami usług oraz czuwanie nad prawidłowym realizowaniem zawartych z nimi umów,
 • Kontakt i bieżąca współpraca z Instytucją Pośredniczącą w zakresie realizacji projektu.

W zamian oferujemy Ci:

 • Udział w nowatorskim projekcie;
 • Praca na pełen etat na umowę o pracę w najlepszym startupie w Polsce;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Przyjazną atmosferę w profesjonalnym, ambitnym zespole;
 • Benefity pozapłacowe – opieka medyczna (indywidualna lub rodzinna) i karta Multisport.

Aplikuj

.pdf .doc .docx

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).


To nie to?

Jeśli ta oferta nie spełnia oczekiwań lub nie pasuje do Twoich kompetencji, ale nadal chcesz się do nas zgłosić, napisz do nas i opowiedz, co masz do zaoferowania.
Unia Europejska
Location icon Facebook icon Twitter icon Google+ icon LinkedIn icon Technology icon Business icon Marketing icon Phone icon Mail icon User icon Tag icon Bubble icon Arrow right icon Arrow left icon Calendar PR Contact