Kamil Giereś pokieruje działem prawnym FinAi®

Kamil Giereś pokieruje działem prawnym FinAi®

5 września 2017

W sierpniu do FinAi® dołączył Kamil Giereś, który jako Head of Legal będzie odpowiedzialny za organizację pracy działu prawnego firmy. Do tej pory Kamil Giereś współpracował z FinAi® jako niezależny doradca.

Kamil Giereś objął stanowisko Head of Legal i pokieruje zespołem prawnym FinAi®. Zakres jego kompetencji obejmuje między innymi: przygotowywanie, weryfikowanie i opiniowane dokumentów spółki, opracowywanie i negocjowanie umów, a także zapewnienie wsparcia prawnego w zakresie rozwoju produktów. Kamil Giereś będzie również na bieżąco doradzał Zarządowi FinAi® w kwestiach prawnych.

- Kamil Giereś jest świetnym specjalistą w dziedzinie prawa korporacyjnego, ma również bogate doświadczenie w obsłudze prawnej instytucji finansowych – mówi Rafał Czernik, CEO FinAi®. Dodatkowo przemawia za nim fakt, że współpracował z nami od momentu powstania firmy, zna zatem doskonale naszą organizację i jej specyfikę. Jestem przekonany, że zespół kierowany przez Kamila zapewni spółce najwyższy poziom obsługi prawnej – dodaje Rafał Czernik.

Kamil Giereś jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał w wiodących kancelariach prawniczych: Chałas i Wspólnicy oraz Stolarek & Grabalski. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, doradztwie przy transakcjach M&A, prawie korporacyjnym, gospodarczym, instrumentach finansowych i prawie nieruchomości. Ma doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań przed sądami i organami arbitrażowymi.

Jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończył również studia prawa brytyjskiego i prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie w Cambridge. Jest autorem publikacji
z dziedziny prawa konkurencji, prawa gospodarczego i ochrony danych osobowych.

Unia Europejska
Location icon Facebook icon Twitter icon Google+ icon LinkedIn icon Technology icon Business icon Marketing icon Phone icon Mail icon User icon Tag icon Bubble icon Arrow right icon Arrow left icon Calendar PR Contact