FinAi® stawia na Data Science

FinAi® stawia na Data Science

7 lipca 2017

FinAi® intensywnie rozwija kompetencje w obszarze Data Science powiększając zespół odpowiedzialny za prace nad wdrożeniem kompleksowych rozwiązań z zakresu analityki danych, machine learning i AI.

W czerwcu do firmy dołączył Marcin Orzechowski, który objął stanowisko Head of Data Science & Analytics.

Systematyczna rozbudowa działu Data Science & Analytics wpisuje się ściśle w strategię rozwoju FinAi®.

- Jednym z filarów, naszej przewagi konkurencyjnej jest fakt, że już na etapie projektowania firmy i jej modelu biznesowego postępowaliśmy zgodnie z zasadami data driven organization. Wyróżnia nas również to, że samodzielnie stworzyliśmy scentralizowaną infrastrukturę przetwarzania danych – mówi Łukasz Dziekan, CTO FinAi®. - Innowacyjne rozwiązania z zakresu analityki i przetwarzania danych są wpisane w nasze DNA – dodaje Dziekan.

Firma wykorzystuje doświadczenie w zakresie data science w pracach nad wdrożeniem innowacyjnej platformy kredytowej. Będzie to pierwsze na polskim rynku rozwiązanie, które dzięki szerokiemu zastosowaniu zaawansowanych narzędzi analitycznych, skróci i uprości proces uzyskania kredytu bankowego.

Unikalne metody analizowania zachowań użytkowników na stronach internetowych pozwolą FinAi® na stworzenie efektywnych ścieżek pozyskania klientów i optymalizację ich doświadczeń. Z kolei samouczące się systemy machine learning i deep learning posłużą do automatycznej weryfikacji tożsamości użytkowników platformy - biometria, rozpoznawanie obrazów z wykorzystaniem sieci neuronowych.

Rozwiązania z zakresu data science (m.in. algorytmy antyfraudowe) staną się integralnym elementem architektury bezpieczeństwa platformy, która powstaje w oparciu o najlepsze praktyki stosowane w branży bankowej i e-commerce. Oznacza to, że analiza danych będzie wkomponowana w niemal każdy proces biznesowy. Obecnie zespół marketingu używa data science do optymalizacji kampanii performance oraz w kanałach własnych, natomiast dział odpowiedzialny za przygotowanie i rozwój produktu pracuje na nad usprawnieniem UX i segmentacją klientów.

Zespół Data Science & Analytics składa się z doświadczonych profesjonalistów, którzy odpowiadali za stworzenie systemów analitycznych między innymi dla branży retail i firm z sektora finansowego.

- Mamy niezbędne know-how i specjalistów, aby wdrażać unikalne, niedostępne do tej pory na rynku rozwiązania. Co więcej, wraz z rozwojem firmy będziemy ten dział systematycznie rozbudowywać. W czerwcu dołączył do nas Marcin Orzechowski – Head of Data Science & Analytics, jestem przekonany, że jego doświadczenie dodatkowo wzmocni nasze kompetencje w strategicznym obszarze funkcjonowania FinAi® – dodaje Łukasz Dziekan CTO FinAi®, który ma w swoim dorobku zawodowym zbudowanie od podstaw pierwszego w Polsce zespołu zajmującego się analityką danych i big data w ramach firm konsultingowych.

Marcin Orzechowski zajmuje stanowisko Head of Data Science & Analytics, FinAi® i kieruje zespołem odpowiedzialnym za analizowanie i modelowanie zachowania klientów, szacowanie poziomu ryzyka kredytowego oraz systemy antyfraudowe. Karierę zawodową rozpoczął w firmie Nestle, jako specjalista IT.

W latach 2006-2008 pracował w dziale zarządzania ryzykiem Ernst&Young. Do 2016 roku pełnił obowiązki menedżera w dziale zarządzania ryzykiem Deloitte. Specjalizował się w realizacji projektów doradczych dla sektora bankowego w obszarze modelowania ryzyka kredytowego, wdrożeń systemów informatycznych wspomagających zarządzanie ryzykiem, niezależnych wycen portfeli kredytowych oraz optymalizacji procesów. Jest absolwentem Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ze specjalnością Inżynieria Fotoniczna. Posiada certyfikat Professional Risk Manager.

FinAi® to założona w 2016 r. polska spółka technologiczna z branży finansowej. Firma pracuje nad wdrożeniem innowacyjnej platformy kredytowej, która skróci i przede wszystkim uprości skomplikowaną dotąd drogę klienta do uzyskania kredytu bankowego. Spółka zatrudnia obecnie blisko 30 osób - najlepszych specjalistów z dziedziny finansów, nowych technologii oraz komunikacji marketingowej. FinAi® pozyskał w rundzie seed 4,6 mln złotych. Inwestorem jest Fundusz Fidiasz, należący do Krzysztofa Domareckiego – założyciela Grupy Selena.

Unia Europejska
Location icon Facebook icon Twitter icon Google+ icon LinkedIn icon Technology icon Business icon Marketing icon Phone icon Mail icon User icon Tag icon Bubble icon Arrow right icon Arrow left icon Calendar PR Contact